TARIEVEN MONDZORG voor het jaar 2015
opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

 

 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK  

met een "klik" op een van de logo's hierboven
keert u terug naar de beginpagina

met de pijltjes links
bereikt u
de afzonderlijke rubrieken

 

 MAKEN EN BEOORDELEN VAN FOTO's 
 PREVENTIEVE MONDZORG 
 VERDOVING 
 VULLINGEN 
 WORTELKANAALBEHANDELINGEN 
 KRONEN EN BRUGGEN 
 KAAKGEWRICHTSBEHANDELINGEN 
 CHIRURGISCHE INGREPEN 
 KUNSTGEBITTEN 
 TANDVLEESBEHANDELINGEN 
 IMPLANTATEN 
 UURTARIEVEN 
 ABONNEMENTEN 
 WAT KOST TANDHEELKUNDIGE HULP?    Over verrichtingskosten en materiaal- en techniekkosten 
 

 

 

een tandarts is in feite een zelfstandig ondernemer
de tarieven in onderstaand overzicht dekken in principe alle kosten die dat ondernemerschap met zich brengt,  
m.u.v. materiaal- en techniekkosten
  vet zijn die tarieven weergegeven welke altijd worden verhoogd met de bijkomende materiaal- en techniek-
kosten
veel van die kosten moet de tandarts aan de met hem samenwerkende tandtechnicus vergoeden
 
  Consultatie en diagnostiek
* betekent: eventuele materiaal- en techniekkosten worden hier in rekening gebracht
euro 
C11 Periodieke controle †    21,09
C13 Probleemgericht consult †    21,09
C22 Schriftelijke medische anamnese †    21,09
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan †    99,92
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan †    27,76
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak    55,51
C80 Mondzorg aan huis †    16,55
C85 Weekendbehandeling    21,09
C86 Avondbehandeling    21,09
C87 Nachtbehandeling    21,09
 
  Maken en/of beoordelen foto s euro 
X10 Kleine rŲntgenfoto    15,54
 
  Preventieve mondzorg
* betekent: eventuele materiaal- en techniekkosten worden hier in rekening gebracht
euro 
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min    12,44
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min    12,44
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min    12,44
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement    24,98
M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek    16,65
M10 Fluoridebehandeling, methode I    27,76
M20 Fluoridebehandeling, methode II    22,20
M61
*
Mondbeschermer    24,98
 
*
Verdoving euro 
A15 Oppervlakte verdoving    7,22
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving    13,88
 
*
Vullingen euro 
V81 Eťnvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer    34,42
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer    48,29
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer    59,40
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer    78,83
V91 Eťnvlaksvulling composiet    44,11
V92 Tweevlaksvulling composiet    58,29
V93 Drievlaksvulling composiet    69,39
V94 Meervlaksvulling composiet    88,82
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje    11,10
V70
*
Parapulpaire stift    11,10
V80
*
Wortelkanaalstift    19,43
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element    8,33
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal    66,61
V30 Sealen eerste element    24,98
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting    13,88
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament    5,55
 
*
Wortelkanaalbehandelingen euro 
E01 Wortelkanaalbehandeling consult    21,09
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult    38,86
E03 Consult na tandheelkundig ongeval    30,53
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel    44,41
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten    47,30
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal    99,92
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen    144,33
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen    188,74
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen    233,15
E85 Elektronische lengtebepaling    13,88
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting    16,55
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement    44,41
E51 Verwijderen van kroon of brug    33,31
E52 Moeilijke wortelkanaalopening    27,76
E53 Verwijderen van wortelstift    38,86
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal    27,76
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal    27,76
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade    38,86
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie    27,76
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting    77,72
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting    49,96
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)    41,63
E64 Afsluiting van open wortelpunt    44,41
E77 InitiŽle wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal    55,51
E78 InitiŽle wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal    27,76
E90 Inwendig bleken, eerste zitting    44,41
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting    16,65
E40 Directe pulpa-overkapping    27,76
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval    11,10
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval    22,20
E44 Verwijderen spalk    5,55
E45 Aanbrengen rubberdam    11,10
 
*
Kronen en bruggen euro 
R08
*
Eenvlaks composiet inlay    66,61
R09
*
Tweevlaks composiet inlay    127,68
R10
*
Drievlaks composiet inlay    166,53
R11
*
Eenvlaksinlay    99,92
R12
*
Tweevlaksinlay    155,43
R13
*
Drievlaksinlay    222,05
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin    27,76
R24
*
Kroon    244,25
R28
*
Endokroon, indirect vervaardigd    66,61
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening    55,51
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal    33,31
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode    55,51
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode    111,02
R40
*
Eerste brugtussendeel    166,53
R45
*
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel    83,27
R46
*
Brugverankering, per anker    55,51
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen    138,78
R60
*
Plakbrug zonder preparatie    111,02
R61
*
Plakbrug met preparatie    166,35
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel    38,86
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee    22,20
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker    61,06
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond    61,06
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal    33,31
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje    22,20
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties    22,20
R75
*
Opnieuw vastzetten plakbrug    55,51
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon    27,76
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element    27,76
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie    66,61
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie    111,02
R80
*
Temporaire, eerste voorziening    27,76
R85
*
Temporaire, volgende voorziening    11,10
R90
*
Kosten van gedeeltelijk voltooid werk (naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren). variabel
 
*
Kaakgewrichtsbehandelingen euro 
G62
*
Occlusale spalk    149,88
G63
*
Repositiespalk    222,05
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties    27,76
G65
*
Indirect planmatig inslijpen    305,31
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding    55,51
G69
*
Opbeetplaat    61,06
G10 Niet standaard beetregistratie†    83,27
G11 Scharnierasbepaling    83,27
G12 Centrale relatiebepaling    77,72
G13 Protrale/laterale bepalingen    55,51
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie    499,60
G15 Voor het behouden van beethoogte    27,76
G16 Therapeutische positiebepaling    27,76
G20 Beetregistratie intra-oraal    55,51
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)    277,56
G72 Controlebezoek MRA    27,76
G73
*
Reparatie MRA met afdruk    44,41
 
*
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) euro 
H11 Trekken tand of kies    41,63
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant    31,09
H21 Kosten hechtmateriaal    5,99
H26 Hechten weke delen    61,06
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling    55,51
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling    16.56
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen    55,51
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap    66,61
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak    77,72
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak    149,88
 
*
Kunstgebitten euro 
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit    33,31
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit    27,76
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur    55,51
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen    83,27
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen    166,53
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof    61,06
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars    16,55
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen    227,60
P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen    310,86
P31
*
Wortelkap met stift    138,78
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls    83,27
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling    55,51
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element    13,88
P45
*
Noodkunstgebit    111,02
P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak    166,53
P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak    222,05
P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak    360,82
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw    27,76
P14 Individuele afdruk met randopbouw    61,06
P37 Frontopstelling in aparte zitting    33,31
P27 Reoccluderen    55,51
P28 Naregistratie en remounten    55,51
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur    61,06
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone    83,27
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk    27,76
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling    27,76
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen    33,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit    44,41
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit    38,86
P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw    38,86
P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw    83,27
P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw    55,51
P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw    83,27
P70
*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage    155,43
P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk    16,55
P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk    44,41
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit    38,86
P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw    38,86
P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw    83,27
P53
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw    55,51
P54
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw    83,27
P57
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk    16,65
P58
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk    44,41
P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk    44,41
P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk    44,41
 
*
Tandvleesbehandelingen euro 
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus    147,11
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus    160,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element    29,98
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiŽnist, per element    22,20
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling    86,04
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling    99,92
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling    44,41
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts    77,72
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist    58,29
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts    112,13
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist    84,38
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts    149,33
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus    147,11
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus    160,98
T89 Parodontale chirurgie: directe post-operatieve zorg, kort    55,51
T90 Parodontale chirurgie: directe postoperatieve zorg, uitgebreid    149,33
T91 Pocketregistratie    33,31
T92 Parodontiumregistratie    66,61
T93
*
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling    38,86
T94 Behandeling tandvleesabces    74,94
T57
*
Toepassing lokaal medicament    59,95
T95
*
(Draad)Spalk    22,20
 
*
Implantaten euro 
J40
*
Twee magneten/drukknoppen    172,09
J41
*
Elke volgende magneet, drukknop    38,86
J42
*
Staaf tussen twee implantaten    227,60
J43
*
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak    72,16
J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon    27,76
J50
*
Boven- en onder klikgebit    571,77
J51
*
Onder-klikgebit    371,93
J52
*
Boven-klikgebit    371,93
J53
*
Omvorming klikgebit    111,02
J54
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten    144,33
J55
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten    166,53
J56
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten    194,29
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten    94,37
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten    122,13
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten    149,88
J70
*
Opvullen zonder staafdemontage    155,43
J71
*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten    194,29
J72
*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten    222,05
J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten    249,80
J74
*
Reparatie zonder staafdemontage    61,06
J75
*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten    116,57
J76
*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten    144,33
J77
*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten    172,09
 
*
Uurtarieven euro 
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiŽnten    149,33
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten    12,44
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP    182,53
 
*
Abonnementen euro 
Z10
*
Abonnement categorie A per maand    7,22
Z20
*
Abonnement categorie B per maand    11,10
Z30
*
Abonnement categorie C per maand    14,99
Z40
*
Abonnement categorie D per maand    18,32
Z50
*
Abonnement categorie E per maand    22,20
Z60
*
Abonnement categorie F per maand    6,11
 
 WAT KOST TANDHEELKUNDIGE HULP ?
 
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden.
Een behandeling kan uit meer dan één sessie bestaan.
Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, zoals u kunt zien in de voorafgaande tabel. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en dus bij iedere tandarts gelijk.

Dikwijls moet de tandarts bijzonder materiaal of een bijzondere techniek gebruiken. Of hij moet van de kennis en vaardigheden van een tandtechnicus gebruikmaken (die maakt bijv. de prothese, waarvan de tandarts de vorm heeft bepaald).
Materiaal- en/of techniekkosten worden in het voorafgaande tarieven-overzicht niet vermeld, omdat die van geval tot geval verschillend zijn en deels afhangen van de wensen van de patient. WŤl wordt aangegeven (door een sterretje in de marge) bij welke verrichting materiaal- en/of techniekkosten te verwachten zijn.
Die kosten worden door de tandtechnicus bij de tandarts in rekening gebracht.
Deze kostenpost wordt altijd apart vermeld op de nota die u ontvangt. De tandarts dient u vooraf te informeren over de te verwachten definitieve hoogte van de nota, waarbij hij u ook inlicht over de te verwachten materiaal- en/of techniekkosten.

Het is mogelijk dat de kosten van een behandeling niet geheel gedekt worden door de zorgverzekering. De nota voor de niet-gedekte kosten krijgt u van het medisch incassobureau InfoMedics (voorheen DFA).


 


 
Tandarts Betcke is een zelfstandige ondernemer met twee personeelsleden. Zijn verdiensten op basis van bovenstaande tabel zijn niet alleen bestemd voor de bruto salariŽring van hemzelf en het personeel, maar ook voor sociale lasten, pensioenvoorziening en verzekeringen, alsmede voor het onderhoud en instandhouden van de praktijk: de praktijkruimten, het meubilair, het instrumentarium, hulpmiddelen, etc.

 

 
 

De gegevens in de tarievenlijst zijn voor 2017 enigszins verhoogd ten opzichte van die van 2015 en 2016.
De tarieven van 2016 verschilden nauwelijks van die van 2015: de meeste werden iets duurder, heel soms werden ze iets goedkoper. In voorgaand overzicht werden de tarieven van nog 2015 gebruikt; ze worden binnenkort door die van 2017 vervangen.
In de officële tarievenlijst van 2017 staan de prijzen van 2016 en 2017 naast elkaar vermeld.

http://vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2017/

 

Links
Home
Het team
Behandelingen
Tarieven
Mondhygiëne
Weekenddienst
Contact